Freedom of Expression

Het heeft even geduurd  maar wat ben ik ontzettend trots op deze prachtige intieme collectie kunstwerken. Met mezelf als model heeft het mij enorme drempels en angsten gekost om dit uiteindelijk vol overtuiging te kunnen zeggen. Onzekere gevoelens en oordelen wisselde elkaar af met gevoel van vrijheid van uiting en passie voor kunst.  Deze collectie heeft ervoor gezorgd dat ik mijn verleden achter mij laat en mij vrij te mogen voelen in het maken van kunst en  mij te mogen uiten hoe ik dat wil. Het daagt mij uit mijn passie te blijven volgen en liefde en vrijheid boven alles gaat.

Wil je meer over deze collectie weten? Lees hierover in about: Freedom of Expression